Členské a menný zoznam členov KK na rok 2020

  • Home
  • Členské a menný zoznam členov KK na rok 2020

Tlačivo je dostupné na: http://zsksr.sk/zsk-sr/dokumenty/ Dôkladne vyplnený menný zoznam členov s dokladom o úhrade zasielajte elektoronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Členské na rok 2020 je potrebné uhradiť do 31.12.2020

Výška členského príspevku je 43,19 €

Bankové spojenie: Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182 , BIC: TATRSKBX.

Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a členské 2020.