Konferencia ZŠK SR

  • Home
  • Konferencia ZŠK SR

Konferencia ZŠK SR sa uskutoční dňa

16.2.2020 o 9,00 hod. v hoteli DIXON, Banská Bystrica.
Členským klubom a ZO budú zaslané pozvánky s návratkou.

DIXON Resort Congress Hotel & Aqualand,
Švermova 32,
974 04 Banská Bystrica