Kvalifikačné preteky

DátumMesto, organizátor, doplňujúce informácie
26.10-27.10 KK Kežmarok
II. kvalifikačné preteky na MS IPO-FH, M SR IPO-FH
Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345, jozoHavo26@gmail.com !!! ZMENA TERMÍNU !!!

Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV – započítavajú sa 2 najlepšie kompletné súčty z 3.kvalifikačných pretekov pri splnení limitu 540 bodov. Body sa môžu použiť len zo súťaží, kde bol splnený limit v každej disciplíne A/70, B/70, C/70. Na MS FCI a WUSV postupuje max. 5 pretekárov.

V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu. Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.

Postupový kľúč na MS stopárov – Z prvého kola postupuje 6 najlepších do druhého kola. Z druhého kola postupujú dvaja najlepší na MS stopárov. Postup je v kompetencii Prezídia ZŠK SR.