ZRUŠENÉ – Náhradné školenie rozhodcov

  • Home
  • ZRUŠENÉ – Náhradné školenie rozhodcov

V dôsledku celosvetovej pandémie, oznamujeme, že náhradné školenie rozhodcov z výkonu je zrušené.

Na základe aktuálnej situácie v Slovenskej republike a prijatých karanténnych opatrení v súvislosti s infekciou COVID-19 sa ruší náhradný termín školenia pripravovaný v Agroinštitúte Nitra, dňa 11-04-2020. O náhradnom termíne školenia budú rozhodcovia z výkonu ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu včas informovaní.

Do doby absolvovania náhradného termínu nebudú uvedení rozhodcovia delegovaní na žiadne akcie.

Nezúčastnení boli :

IGP
Bočkai Miloš
Hamerlík Štefan Ing.
Honíšková Jana
Jaký Ľubomír MVDr.
Kozárek Martin
Lenard Marek
Ráček Marián Ing.
Salai Vladimír MVDr.
Sobolič Milan

NSP:

Blaško Ján
Hamerlík Štefan Ing.
Jaký Ľubomír MVDr.
Kozárek Martin
Ráček Marián Ing.
Salai Vladimír MVDr.
Surový Miroslav Mgr.