Národný skúšobný poriadok

  • Home
  • Národný skúšobný poriadok

Na základe usmernení na školení rozhodcov, došlo k úprave NSP na stranách: 7-16-39-48-49-51-61-62-65-72-73-76-79-85-86-92-102-105-106-115-116-129-130-143-144-145-146-149-157-158