Skúšky z výkonu

  • Home
  • Skúšky z výkonu

Na základe nových informácií z ÚVZ SR a uvoľňovania opatrení v súvislosti s COVID-19 prezídium ZŠK SR oznamuje, že s platnosťou od 20.5.2020 je možné usporiadať skúšky z výkonu psov a to v súlade s opatreniami vydanými ÚVZ SR  http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

Športové kynologické akcie/preteky nieje možné usporiadať nakoľko sa do odvolania riadia nariadením ÚVZ SR a to : 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Zároveň žiadame organizácie ZŠK SR, ktoré z dôvodu mimoriadnej situácie neusporiadali skúšky z výkonu, aby po vzájomnej dohode s rozhodcom oznámili náhradný termín prostredníctvom e-mailu na palovicova@zsk-sr.sk

V prípade odmietnutia rozhodcu v danej situácií posudzovať bude na akciu delegovaný nový rozhodca.