Žiadosti o chovateľské a športové kynologické akcie na rok 2020

  • Home
  • Žiadosti o chovateľské a športové kynologické akcie na rok 2020

Tlačivá sú dostupné na  http://zsksr.sk/zsk-sr/dokumenty/ . Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: palovicova@zsk-sr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 16,60 € (Tatra banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2020).
Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierky: 1. uzávierka 15.10.2019 , 2. uzávierka 30.10.2019
Žiadosti zaslané po týchto termínoch budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!
Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.