Žiadosti o športové kynologické akcie na rok 2021

  • Home
  • Žiadosti o športové kynologické akcie na rok 2021

Tlačivá sú dostupné na stránke. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte mailom (zsk-sr@zsk-sr.sk) alebo poštou na adresu: ZŠK SR, Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica do 31.10.2020. Žiadosti zaslané po tomto termíne budú považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií.

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 20,- € (Tatra Banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX). Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2021.

Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.