1. Kvalifikačný pretek na MS FCI, WUSV a WUSV Universalsieger Abrahám 31.03.-2.4.2023

  • Home
  • 1. Kvalifikačný pretek na MS FCI, WUSV a WUSV Universalsieger Abrahám 31.03.-2.4.2023

UPOZORNENIE!!!

Na základe vyhlásenia ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom výskytu besnoty na Slovensku a v súvislosti s nadchádzajúcim podujatím MAJSTROVSTVÁ SR ZŠK, ktoré sa budú konať dňa 31.3.23 – 02.04.23 na futbalovom ihrisku v obci Abrahám,

UPOZORŇUJEME účastníkov podujatia, že  okrem kontroly aktuálnej vakcinácie proti besnote (dĺžka platnosti stanovená výrobcom vakcíny), infekčných ochorení a klinických vyšetrení sa bude požadovať od vlastníkov zvierat z okresov: HUMENNÉ, MEDZILABORCE, SNINA, SVIDNÍK, STROPKOV, VRANOV nad TOPĽOV, MICHALOVCE, SOBRANCE a TREBIŠOV pred premiestnením psov najskôr na 30. deň po vykonanej vakcinácii na besnotu odber vzoriek na vyšetrenie protilátok proti besnote v akreditovanom laboratóriu metódou titrácie neutralizujúcich protilátok a priniesť so sebou potvrdenie, ktoré vydá laboratórium a povereným veterinárnym lekárom potvrdený pas spoločenského zvieraťa v oddiely č.VI.

Pokiaľ vlastníci psov z uvedených okresov nesplnia podmienky na premiestnenie psov nebudú sa môcť zúčastniť pretekov.

Organizačný tím KK ABRAHÁM