Členské a menný zoznam členov KK na rok 2021

  • Home
  • Členské a menný zoznam členov KK na rok 2021

Tlačivá sú dostupné na stránke www.zsksr.sk v časti dokumenty. Dôkladne vyplnený zoznam členov na predpísanom tlačive s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu:

renata.suchno@gmail.com

Členské na rok 2021 je potrebné uhradiť do 31.12.2020.

Výška členského poplatku je 50,- €

Bankové spojenie:

Tatra banka

SK25 1100 0000 0026 2748 0182

BIC: TATRSKBX

Do správy pre prijímateľa uveďte úplný názov KK a členské 2021