Členské a menný zoznam členov KK na rok 2022

  • Home
  • Členské a menný zoznam členov KK na rok 2022

Tlačivo je dostupné na stránke www.zsk-sr.sk v časti ZŠK-SR – Dokumenty. Dôkladne vyplnený menný zoznam členov s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: veronika.piatrova@zsksr.sk.

Členský poplatok na kalendárny rok 2022 je potrebné uhradiť do 31.12.2021. Výška členského poplatku je 50,- €. Bankové spojenie: TATRA banka, SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a členské 2022.