ČLENSKÉ A MENNÝ ZOZNAM ČLENOV KK NA ROK 2023

  • Home
  • ČLENSKÉ A MENNÝ ZOZNAM ČLENOV KK NA ROK 2023

Tlačivo menného zoznamu je dostupné na stránke www.zsksr.sk v časti ZŠK-SR – Dokumenty. Dôkladne vyplnený menný zoznam členov s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: veronika.piatrova@zsksr.sk.

Členský poplatok na kalendárny rok 2023 je potrebné uhradiť do 31.12.2022. Výška členského poplatku je 50,- €. Bankové spojenie: TATRA banka, SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a členské 2023.