Členské a menný zoznam členov KK na rok 2024

  • Home
  • Členské a menný zoznam členov KK na rok 2024

Tlačivo – Menný zoznam členov je dostupné na stránke www.zsksr.sk v časti ZŠK SR – Dokumenty.

Dôkladne vyplnený menný zoznam členov KK s dokladom o úhrade zasielajte mailom na adresu: veronika.piatrova@zsksr.sk.

Členský poplatok 50,- € na kalendárny rok 2024 je potrebné uhradiť do 31. 12. 2023 na účet číslo SK25 1100 0000 0026 2748 0182.

Do správy pre príjemcu uveďte názov KK a členské 2024.