Oznam pre figurantov

  • Home
  • Oznam pre figurantov

Vážení figuranti, v rámci procesu aktualizácie zoznamov figurantov Vás žiadame o zaslanie nasledujúcich dokladov pre udržanie si figurantskej triedy. Doklady je možné zaslať mailom na adresu veronika.piatrova@zsksr.sk alebo poštou na adresu sekretariátu (ZŠK SR, Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica)

Figuranti 2. triedy – do 31. 12. 2023 je potrebné aby figurant zaslal na sekretariát ZŠK:

– Potvrdenie o členstve v kynologickom klube spolu s aktuálnymi kontaktnými údajmi.

– Potvrdenie koľko kynologických akcií (skúšky, preteky, bonitácie a podobne) a kde ich odfiguroval za posledné tri roky (2021, 2022, 2023) (ideálne kópia preukazu figuranta so záznamom o figurovaní).

– Poprípade informáciu, že už nemá záujem byť figurantom a môže byť zo zoznamu odstránený.

V prípade, že uvedené potvrdenia nepredloží do konca roku 2023 bude preradený do 3. triedy. Ak bude mať záujem byť znovu zaradený do 2. triedy, bude musieť absolvovať preškolenie.

Figuranti 3. triedy – do 31. 12. 2023 je potrebné aby figurant zaslal na sekretariát ZŠK:

– Potvrdenie o členstve v kynologickom klube spolu s aktuálnymi kontaktnými údajmi.

– Potvrdenie koľko kynologických akcií (skúšky, preteky, bonitácie a podobne) a kde ich odfiguroval za posledné tri roky (2021, 2022, 2023) (ideálne kópia preukazu figuranta so záznamom o figurovaní).

– V prípade, že neodfiguroval žiadnu akciu – potvrdenie svojho klubu o tom, že je aktívny v rámci tréningového procesu.

– Poprípade informáciu, že už nemá záujem byť figurantom a môže byť zo zoznamu odstránený.

V prípade, že uvedené potvrdenia nepredloží do konca roku 2023 bude vyradený zo zoznamu figurantov. Ak bude mať záujem o obnovenie činnosti figuranta, bude musieť absolvovať preškolenie.