Preskúšanie figurantov 1. triedy

  • Home
  • Preskúšanie figurantov 1. triedy

Oznam pre figurantov

Dňa 22. 10. – 23. 10. 2022 od 09:00 sa bude konať preskúšanie figurantov prvej výkonnostnej triedy ZŠK SR na Ranči Nový dvor v Malom Lapáši. Účasť a úspešné absolvovanie fyzických a praktických testov bude podmienkou udržania si 1. výkonnostnej triedy. Figuranti sa môžu preskúšania zúčastniť buď v sobotu alebo nedeľu. V prípade, že figurant 1. triedy neabsolvuje preskúšanie bude preradený do 2. triedy. Pre figurantov, ktorí sa nemôžu preskúšania zúčastniť z objektívnych dôvodov bude určený náhradný termín.