Propozície na kvalifikačný pretek o postup na MS FCI IGP-FH 2022

  • Home
  • Propozície na kvalifikačný pretek o postup na MS FCI IGP-FH 2022

PROPOZÍCIE
na kvalifikačný pretek o postup na MS FCI IGP-FH 2022.

Termín konania:                  26. – 27. 3. 2022
Miesto konania:                   Košice
Rozhodcovia:                       Peter Lengvarský, Peter Čurila
Šlapači:                                 Jozef Nemec, Peter Lengvarský ml., Dušan Bankovič
Súťažné podmienky:          Splnená skúška BH-VT
Štartovný poplatok:             40 EUR je potrebné uhradiť na bankový účet:

Unicredit Bank
IBAN SK20 1111 0000 0012 9813 3002

Do správy pre prijímateľa uviesť „meno a priezvisko IGP- FH 2022“
Maximálny počet psov: 14
Prihlášky zasielajte na mail: ivan.dano55@gmail.com

Prihláška je akceptovaná až po prijatí štartovného na hore uvedený účet

Uzávierka prihlášok: 12.3.2022
Prezentácia: 26.3.2022 6:30 – 7:30 hod.
Losovanie: 26.3.2022 7:30 hod.

Odchod na terény:

26.3.2022 8:00 hod.
27.3.2022 8.00 hod.

Vyhodnotenie: 27.3.2022 16.00 hod.
Ďalšie informácie: +421905 348 058

Za škody spôsobené psom počas súťaže zodpovedá psovod.
Všetci účastníci sú povinný dodržiavať aktuálne veterinárne a epidemiologické opatrenia.