Školenie V+F KK Dolná Mariková 29.-31.7.2022

  • Home
  • Školenie V+F KK Dolná Mariková 29.-31.7.2022

Pozývame Vás na školenie výcvikára a  figuranta  ZŠK SR konaný dňa  29.-31.7.2022, ktoré sa uskutoční v priestoroch kynologického klubu Dolná Mariková. Lektorom školenia bude Matúš Balun
Začiatok: 29.7.2022 o 11.00 hod.

Koniec: 29.7.2022  preskúšanie komisárom ZŠK  SR.

Uzávierka prihlášok: 17.7.2022 počet frekventantov školenia bude limitovaný z dôvodu ubytovacích kapacít!!!

Podmienky prihlásenia na školenie výcvikára a figuranta ZŠK SR:

  • Prihlásiť sa môžete len v prípade, že máte úspešne zložené 2 skúšku z výkonu 1.stupňa a vyššie podľa NSP a IGP !!!
  • Frekventant školenia musí mať v deň preskúšania fyzický vek minimálne 18 rokov.
  • Frekventantov školenia musí usporiadateľovi doručili písomnú prihlášku, v ktorej je uvedené meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého prípadne prechodného bydliska, členstvo v ZO ZŠK SR, telefonický kontakt prípadne mailová adresa. Súčasťou prihlášky je potvrdenie o vykonaní dvoch skúšok z výkonu prvého stupňa ako aj krátky kynologický životopis, ktorý obsahuje aktivity v oblasti kynológie.

Potrebujete to fyzicky doložiť a zaslať na e mail: vladimirkalisik@gmail.com

tel: 0910 509 029

  • Na školenie treba prísť pripravený doniesť si psa na časť obrana, ktorý zvládne obranu podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku skúšku prvého stupňa.
  • Figuranti doniesť vlastný ochranný odev, rukáv, vhodnú obuv (kopačky) veci na športovú prípravu.
  • Všetci, národný skúšobný poriadok, medzinárodný skúšobný poriadok, anatómia psa, všeobecné znalosti z fungovania kynológie v SR – organizácie, pomôžu skriptá od študentov kynológie v Košiciach.  

Účastníkom školenia organizátor zabezpečí stravu a ubytovanie.