Smútočný oznam

  • Home
  • Smútočný oznam

ZŠK SR s hlbokým smútkom oznamuje, že po dlhotrvajúcej chorobe, nás navždy opustil náš člen, reprezentant a neúnavný organizátor kynologických akcií Milan Babirad z Banskej Belej. Česť tvojej pamiatke.