VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

  • Home
  • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

186
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia:

a) prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona,
b) prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly),
c) fitness centrá,
d) prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení,
e) prevádzky verejného stravovania.


(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia:

a) prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,2)
b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
c) prevádzky umelých