Mimoriadne dôležitý oznam SKJ pre kluby

  • Home
  • Mimoriadne dôležitý oznam SKJ pre kluby

V súvislosti s čiastočným uvoľnením opatrení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva, spojených so situáciou okolo Covid 19, začínajú prichádzať žiadosti o delegovanie rozhodcov na podujatia.

Upozorňujeme všetkých organizátorov a štatutárnych zástupcov, že sekretariát SKJ deleguje rozhodcov na kynologické podujatia, delegovanie rozhodcu na kynologickú akciu však nie je povolením na konanie hromadného podujatia.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu pri organizovaní kynologických podujatí musia organizátori dodržiavať všetky protipandemické, hygienické a ostatné opatrenia, ktoré sú nariadené UVZ, Úradom hlavného hygienika a vyhlásením vlády SR. Žiadame Vás, aby ste neustále sledovali aktualizácie nariadení Vlády SR a UVZ. Zároveň si organizátor akcie musí  vyžiadať všetky povolenia, ktoré sú potrebné v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k organizovaniu podujatia.

Organizátor akcie nesie plnú zodpovednosť za dodržanie všetkých týchto opatrení.