Záhorácka zimná liga kynológie

  • Home
  • Záhorácka zimná liga kynológie

KK Skalica za podpory mesta Skalica a ďalších sponzorov bude poriadať 1. jubilejný pretek XXV. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológie /ZZLK/, ktorý bude dňa 26. 11. 2022. Bude to stopársky pretek, ktorý sa skladá z dvoch disciplín poslušnosti a stopa u kategórie SVV1 a IGP1, u kategórie BH/VT sa bude posudzovať len poslušnosť. Začiatok je o 8,00 hodine. Pretekať sa bude v novom areály KK Skalica, ktorý sa nachádza nad Krivými Kútami za solárnymi panelmi. Posudzovať ho budú medzinárodne uznávaní rozhodcovia p. Anton Strasser a p. Viliam Ružička. Očakávame účasť pretekárov z celého Slovenska.
XXV. ročník ZZLK bude pokračovať 11.12. 2022 stopárskym pretekom v Smolinskom. Druhá časť bude v roku 2023. Prvý obranársky pretek bude 14. 1. 2023 KK Senica-Čáčov a záverečný obranársky pretek  bude 25. 2. 2023 KK Gbely.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Členovia  KK Skalica