Žiadosti o chovateľské a športové kynologické akcie na rok 2022

  • Home
  • Žiadosti o chovateľské a športové kynologické akcie na rok 2022

Tlačivá sú dostupné na stránke www.zsk-sr.sk v časti ZŠK SR-Dokumenty. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: veronika.piatrova@zsksr.sk

Za každý termín skúšok (samostatných, alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 20,- €. (TATRA banka SK25 1100 0000 0026 2748 0182, BIC: TATRSKBX. Do správy pre prijímateľa uveďte názov KK a skúšky 2022)

Poplatok sa nevzťahuje na chovateľské akcie SÚCHNO.

Uzávierka žiadostí: 30.11.2021

Žiadosti zaslané po tomto termíne budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!

Kynologické kluby, ktoré budú mať plánované športové a chovateľské akcie v termínoch chránených akcií, budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termíny.