Žiadosti o športové kynologické akcie ZŠK SR na rok 2024

  • Home
  • Žiadosti o športové kynologické akcie ZŠK SR na rok 2024

Tlačivá sú dostupné na stránke www.zsksr.sk v časti ZŠK SR – Dokumenty. Dôkladne vyplnené žiadosti s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu veronika.piatrova@zsksr.sk.

Za každý druh a termín skúšok (samostatných alebo v rámci súťaží či výcvikových táborov) musí byť uhradená platba 20,- € na účet číslo SK25 1100 0000 0026 2748 0182. Do správy pre príjemcu uveďte názov KK a skúšky 2024.

Uzávierka žiadostí: 30. 11. 2023.

Žiadosti zaslané po tomto termíne budú bezvýhradne považované za skúšky mimo Kalendára kynologických akcií!

Kynologické kluby, ktoré budú maž plánované športové akcie v termínoch chránených akcií budú mať možnosť dodatočne si zmeniť termín.