Branný viacboj kynológov

Vážení športoví priatelia,

dovoľte mi aby som Vás prostredníctvom printových ako aj iných kynologických médií informoval o zámere ZŠK SR spopulárniť a rozšíriť do väčšej masovosti športovú kynológiu ako takú. Musíme si uvedomiť, že kynologický šport je v súčasnosti rôznorodý, širokospektrálny a uplatnenie si pod hlavičkou ZŠK SR nemôžu nájsť len ľudia, ktorí cvičia podľa národného či medzinárodného skúšobného poriadku. Vzhľadom na to som s kolektívom nadšencov oprášil a modifikoval, pre starších kynológov dobre známy, Branný viacboj kynológov (BVK).Jeho poslaním je a bude to, aby sa do tohto ,,staronového” kynologického športu mohli zapojiť kynológovia s rôznymi plemenami psov a zároveň aj mali možnosť zvíťaziť.

Novodobý BVK už má svoje propozície, ktorých základ tvorí: beh so psom na vzdialenosť 1000 až 2000 metrov( čo závisí od kategórie), streľba zo vzduchovky, hod granátom na určenú vzdialenosť, prekonanie prekážky nízkej, tunelu, kladiny a zadržanie hladké na vzdialenosť aké je na skúške SVV 1 alebo vykonanie aportu s predmetom psovoda. Samotný pretek je rozdelený do 4 kategórií- žiaci/žiačky do 15 rokov, mládežníci/mládežníčky do 18 rokov, ženy a muži.

Prial by som si aby každý región, teda východ, stred, západ a Bratislava usporiadali regionálne kolo BVK, z ktorého prvý 2 psovodi z každej kategórie postúpia na celoslovenské kolo.

Prvé akcie venované tomuto športu sa už tomto roku konali a to v Handlovej a v Prašiciach a o týchto pretekoch ste sa mohli dočítať. Nemôžem však zabudnúť ani na otvorené Majstrovstvá západoslovenského kraja, ktoré sa konali na Ranči Nový Dvor, pod taktovkou nám všetkým veľmi dobre známeho, pána Jána Tótha- majiteľa fa z Polytanu. Na týchto majstrovstvách som mal možnosť spolu s pánom Ing. Mariánom Ráčekom posudzovať a z účasti 36 pretekárov som bol veľmi milo prekvapený. Nebudem hodnotiť jednotlivé kategórie a písať Vám o ich víťazoch, i keď by si to určite zaslúžili a ani o skutočnosti, že celý pretek bol veľmi dobre logisticky i personálne zabezpečený.

Záverom, by som chcel vyzvať ZO kynologických klubov, predovšetkým vo východoslovenskom a bratislavskom regióne aby v roku 2012 zorganizovali takéto podujatia, z ktorých najlepší dvaja pretekári z každej kategórie by sa stretli na celoslovenskom kole, ktoré zorganizuje KK Prašice. V stredoslovenskom regióne zorganizuje regionálne majstrovstvá ZO KK Handlová Strelnica a v západoslovenskom regióne ZO KK Nitra Chrenová(ranč Nový Dvor- fa z Polytanu).      Pevne verím, že táto myšlienka Vás zaujme a pomôžete nám uviesť toto nóvum do športovej kynológie a kynologický šport tak otvoriť masám kynológov, ktorí chcú so svojím štvornohým priateľom príjemne a zdravo športovať.

Prípadní záujemcovia o presnú špecifikáciu propozícii ako aj o usporiadaní regionálnych kôl sa môžu dotazovať na adrese ZŠK SR v Banskej Bystrici.

Juraj Štaudinger
prezident ZŠK