Kvalifikačné preteky

DátumMesto, organizátor, doplňujúce informácie
26.10-27.10 KK Kežmarok
II. kvalifikačné preteky na MS IPO-FH, M SR IPO-FH
Jozef Nahálka, Poľná 75, 060 01 Kežmarok, 0908 303 345, jozoHavo26@gmail.com !!! ZMENA TERMÍNU !!!
  1. Postupový kľúč na MS FCI a MS WUSV

Postup pretekárov  na FCI a WUSV je na základe poradia  zostaveného na základe výsledkov z kvalifikačných pretekov.

Do poradia sa pretekárom započítava výsledný bodový súčet (výsledok) z jedného z kvalifikačných pretekov a to ten,  kde dosiahli vyšší bodový výsledok.

Do poradia sa môže započítať len bodový výsledok z pretekov kde čiastkové body za akúkoľvek disciplínu neboli menšie ako 80 b.

V takto zostavenom poradí pretekári, ktorí dosiahli najmenej 270 bodov a v poradí sa umiestnili na postupovom mieste, majú hradené priame náklady spojené s účasťou na majstrovstvách sveta v zmysle platných smerníc ZŠK SR.  

Pretekári, ktorí dosiahli menej ako  270 bodov a  v poradí sa umiestnili na postupovom mieste, sa môžu zúčastniť majstrovstiev sveta FCI a WUSV na vlastné náklady.

V prípade mimoriadnych udalostí, ktoré majú za následok vypadnutie reprezentanta z dôvodu úhynu psa, alebo úrazu, má Prezídium ZŠK SR právo rozhodnúť o doplnení reprezentačného družstva ďalšími pretekármi do počtu 5, podľa poradia umiestnenia a v osobitných prípadoch aj pri nesplnení bodového limitu. Reprezentantom môže byť len občan Slovenskej republiky.

2. Postupový kľúč na MS FCI FH

Postup pretekárov  na MS FH FCI  je na základe poradia  zostaveného na základe výsledkov z jesenných a jarných kvalifikačných pretekov.

Do poradia sa pretekárom započítava výsledný bodový súčet (výsledok) z jedného z kvalifikačných pretekov a to ten  kde dosiahli vyšší bodový výsledok.  Body sa zarátajú len z pretekov kde bol splnený limit skúšky 2×70 bodov.

Počet pretekárov druhých (jarných) pretekov nie je limitovaný.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a z toho vyplývajúceho zrušenia jarných pretekov sa poradie a z toho vyplývajúca reprezentácia určí len na základe  výsledkov prvých  (jesenných)  pretekov.

V takto zostavenom poradí pretekári, ktorí sa v poradí umiestnili na postupovom mieste, majú hradené priame náklady spojené s účasťou na majstrovstvách sveta v zmysle platných smerníc ZŠK SR.  Pretekári, ktorí dosiahli menej ako  2×70  bodov a  v poradí sa umiestnili na postupovom mieste, sa môžu zúčastniť majstrovstiev sveta  FH FCI na vlastné náklady.