Kalendár

Kalendár kynologických akcií

Termín skúšky je možné zmeniť 1x v priebehu kalendárneho roka po dohode s pôvodne delegovaným rozhodcom. Organizátor oznámi túto skutočnosť mailom na veronika.piatrova@zsksr.sk.

Vytlačiť rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 (po kliknutí vyčkajte na vygenerovanie)

 

Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku

Skúšky podľa národného skúšobného poriadku

Obedience a Rally Obedience

Záchranárske

Mondioring

Wesensbeurteilung

BVK