ZMENA ADRESY: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

NOVINKY:

  • Propozície Po overení prihlášky a zaplatení štartovného poplatku budú všetci psovodi a ich psy zaradení do súťaže. Zoznam prihlásených pretekárov sa bude priebežne dopĺňať. Stupeň zloženej skúšky psa nie je čítajte viac
  • V súvislosti s čiastočným uvoľnením opatrení Vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva, spojených so situáciou okolo Covid 19, začínajú prichádzať žiadosti o delegovanie rozhodcov na podujatia. Upozorňujeme všetkých organizátorov a štatutárnych zástupcov, že sekretariát SKJ čítajte viac
  • V zmysle nariadenia vlády SR a ÚVZ SR bude sekretariát až do odvolania pracovať formou home office. Prosíme kontaktovať sekretariát ZŠK SR len prostredníctvom poštovej a e-mailovej komunikácie. Ďakujeme za čítajte viac
  • Aktualizácia NSP 2020 na stranách č. 39,40,71,76,77,80,89,92,95,103,104,106,107,109,110,112,128,141,154,156,162 NSP-5/2020Stiahnuť čítajte viac
  • Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus čítajte viac
  • Konferencia ZŠK SR svojím rozhodnutím dňa 16.2.2020 prijala úpravu cenníka ZŠK SR Cenník ZŠK SR, platný od 17.2.2020 Členské50€Skúšky20€Mimoriadne skúšky70€Národný pracovný certifikát5€Medzinárodný pracovný certifikát10€Preukaz výcvikár + figurant6€Poštovné5€Preukaz ZŠK SR 0,2€Skúšobný poriadok7€ čítajte viac
fci
skj
ukk
suchno
0
Zastrešujúcich klubov
0
Plemien psov
0
Členov
0
Akcií za rok viac ako