Nastal čas spojiť svoje sily

  • Home
  • Nastal čas spojiť svoje sily

NASTAL ČAS SPOJIŤ SVOJE SILY

Zdá sa, že sa svet psích športov ocitol pod drobnohľadom. Na jednej strane sú tu tí, ktorí sa ozývajú proti výcvikovým praktikám, odvolávajú sa na údajné nehumánne zaobchádzanie so psami zo strany športových kynológov a profesionálnych psovodov; ochranári a milovníci zvierat vyjadrujú svoj nesúhlas s výcvikovými pomôckami, ustajňovacími priestormi a metodikami výcviku bez toho, aby im rozumeli. Na strane druhej sú tu kritici obrán ako takých, ktorí tvrdia, že psov vedieme k agresivite voči človeku. Za útoky psov na ľudí vinia nás, kynológov. Ľudia sú ovplyvnení mienkotvornými médiami, ktoré predkladajú verejnosti informácie z úst laikov, „bavičov“, pseudo výcvikárov a pseudo psychológov psov. Informácie sa dostávajú k širokým masám bez overenia a častokrát bez toho, aby sa zakladali na pravde. Nedeje sa to len u nás na Slovensku, týka sa to celého sveta. A práve preto nastal čas sa spojiť a spoločne prezentovať náš šport pred verejnosťou v pozitívnom svetle.

Ako reakcia na rôzne hlasy proti športovej kynológii bola v Nemecku založená  komunita K9 & SPORT. Za jej vznikom stoja významné osobnosti svetovej kynológie. Myšlienku jej vzniku a poslanie nám priblížili v rozhovore spoluzakladatelia komunity, Connie a Peter Scherk.

Čo vás viedlo k založeniu komunity K9 AND SPORTS?

V ostatnom období narastá počet verejných diskusií o zmysle a účele športovej kynológie. Je „vyobrazovaná“ negatívnym spôsobom, najmä zo strany médií: psy sú údajne agresívne, nebezpečné a týrané výcvikom, ktorý porušuje ich životné podmienky. Len málo z nich vie, že športová kynológia pozostáva z 3 disciplín – stôp, poslušnosti a obrany. Najmä psy, ktoré sa využívajú v športe, sú „mimochodom“ výbornými rodinnými psami. Keďže sú naučené ovládať svoje inštinkty v športe,  dokážu to naplno využiť v bežnom živote a zvládajú aj hraničné situácie.

Aký je účel K9&SPORTS komunity? Prečo by sa mali ľudia z celého sveta, ktorí sa venujú kynológii, spájať?

Len nedávno boli ochranárskymi asociáciami zrušené údery palicou. Táto nátlaková fáza je jedným z dôležitých testov na určenie špeciálnych povahových vlastností, napr. pri preverení pracovných psov. Naším cieľom je vzdelávať verejnosť o dôležitosti pracovných psov a ich výcviku, ktorý je pre psa tiež zábavou. Nastal čas hovoriť o tom prečo a ako.

Myslíte si, že početnosť členov tejto komunity z celého sveta nám môže pomôcť uspieť v boji proti tým, ktorí sú hrozbou pre pracovných a športových psov?

Naši psy sú základom pre akékoľvek pracovné využitie – či už sa jedná o psy policajné, vojenské, pátracie a záchranárske, všetky pochádzajú z plemien pracovných psov. Pri športe a chovateľských testoch dochádza k prevereniu povahových vlastností, ktoré robia psa vhodným pracovným psom. To si vyžaduje širokú základňu, veľký genetický fond. V očiach niektorých ľudí sú psí športovci len okrajovou skupinou. Náš šport však existuje vyše 100 rokov – prvé súťaže športových psov sa konali už na začiatku 20. storočia. Musíme vystúpiť z tieňa a ukázať, koľko nadšencov psích športov je na svete, bez ohľadu na plemeno psa a krajinu. Čím viac ľudí sa k tomu verejne prihlási, tým dôležitejší bude náš hlas pre zachovanie pracovných psov. Potrebujeme prijatie zo strany verejnosti a legitimitu zo strany úradných autorít. 

Kto sa môže pridať ku komunite K9 AND SPORTS?

Chceli by sme pozvať každého majiteľa, trénera či milovníka psov a každého, koho baví práca so psom, aby svoje meno pridal do nášho zoznamu. https://k9-and-sports.com/en/support-k9-and-sports/ 

Zuzana Zraková