Psy bez PP a účasť na kynologických akciách

  • Home
  • Psy bez PP a účasť na kynologických akciách

ZŠK SR upozorňuje kynológov, že pre všetky kynologické akcie organizované pod hlavičkou ZŠK SR je záväzná smernica SKJ pre udeľovanie titulu „Majster Slovenskej republiky“ a výcvikovej značky v športových kynologických odvetviach. To okrem iného znamená, že :

  • psy bez preukazu pôvodu nemôžu štartovať na medzinárodných a národných akciách /akcie definované v smernici/.
  • psy bez preukazu pôvodu môžu štartovať na skúškach, pretekoch a iných akciách ale môže im byť priznaná výcviková značka /skúška z výkonu/ maximálne prvého stupňa /mládežníci do 18 rokov – do druhého stupňa/. Účasť takýchto jedincov je na vôli organizátora.

Smernica je v kompletnom znení dostupná na stránke www.skj.sk alebo www.zsksr.sk v časti dokumenty.