Kalendár

Kalendár kynologických akcií – pracovná verzia

Rozhodcovia sa stále ešte delegujú. Takže môže dochádzať k zmenám v delegovaní. Definitívne delegovanie resp. ukončenie delegovania bude oznámene na stránke a bude do konca budúceho týždňa týždňa.

Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku

Skúšky podľa národného skúšobného poriadku

Obedience

PZ – záchranárske

BVK