Transparentné účty

  • Home
  • Transparentné účty

Na základe uznesenia Konferencie ZŠK SR zo dňa 30. 03. 2024, boli založené transparentné účty pre adresnú podporu jednotlivých športových odvetví v rámci ZŠK SR.

Poukázaním prostriedkov na transparentný účet pomôžete jeho rozvoju. Pohyby na transparentných účtoch budú verejne dostupné na stránke ŽSK SR a každý si môže skontrolovať objem ako aj použitie finančných prostriedkov.

Pre konkrétne určenie zaslaných finančných prostriedkov je možné uviesť správu pre príjemcu, napríklad: Majstrovstvá SR NSP, Sústredenie mládeže, Reprezentácia a podobne. Zaslané prostriedky budú vždy použité len na danú športovú oblasť.

Dúfame, že snaha o lepšie finančné zabezpečenie jednotlivých športových oblastí v období, kde už druhý rok funguje ZŠK SR bez akejkoľvek finančnej podpory od štátu, nájde pochopenie u priaznivcov kynológie a spoločne zvládneme naďalej zabezpečovať všetky oblasti činnosti zväzu na vysokej úrovni.

Dopredu ďakujeme všetkým prispievateľom za podporu.

Boli otvorené nasledovné transparentné účty vo Fio banke:

Mládež – SK52 8330 0000 0026 0287 6981

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2602876981

Štátna športová reprezentácia a kvalifikačné preteky – SK74 8330 0000 0027 0287 6989 

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2702876989

Národný skúšobný poriadok – SK11 8330 0000 0029 0287 6991

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2902876991

Obedience – SK90 8330 0000 0021 0287 6993

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2102876993

Rally Obedience – SK21 8330 0000 0022 0287 6990

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2202876990