Ideme so psom do lesa

  • Home
  • Ideme so psom do lesa

Zdroj: internetový portál V zákone o poľovníctve je pomerne presne definované, kedy a kto môže Vášho miláčika v lese zastreliť.

Čo sa teda môže? Zákon hovorí jasne:

§ 15
Oprávnenia a povinnosti poľovníckej stráže
(1) Poľovnícka stráž je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnená:

g/ usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho vo vzdialenosti väčšej ako 200 m najbližšie trvale obývaného domu voľne behajú, hľadajú alebo prenasledujú zver alebo sa k nej plazia; toto oprávnenie sa nevzťahuje na psy poľovné, psy služobné, ovčiarske a pastierske psy, ak sa nevzdialia od stáda viac ako 200 m a na psy zvláštne a na psy v miestach určených podľa osobitných predpisov, ak sa ako také dajú rozoznať. Psy pritom musia byť označené evidenčnou známkou a pri výkone služby alebo pri výcviku sa nesmú vzdialiť viac ako 200 m od osoby určenej osobitným predpisom.

Keďže nie každému je určite jasné, čo sa Vám a Vášmu psovi môže prihodiť, tu je komentár z poľovníckej praxe:

Po prvé, poľovná stráž sa musí preukázať odznakom a preukazom , ale v praxi stačí len odznak.

Čo sa týka psov, v prvom rade, keď Vás stretne člen poľovnej stráže, má Vás upozorniť, že sa nachádzate v poľovnom revíri (mimochodom na Slovensku je to 90% lesov a polí) a oboznámiť Vás s povinnosťami.

Najväčším problémom je, že poľovníci nepoznajú všetky plemená, ktoré zákon zahŕňa. Je to chyba, ale treba s ňou počítať.

Ďalej je strašne veľa poľovníkov, ktorí keď zbadajú psa, v momente strieľajú. Sú to ľudia, ktorí nikdy nemali psa a striktne len dodržiavajú znenie zákona, a to: „ … usmrcovať v poľovnom revíri psy, ktoré mimo vplyvu svojho vedúceho a vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšieho trvale obývaného domu hľadajú alebo prenasledujú zver alebo sa k nej plazia.“ Ostatné ich nezaujíma.

Taká je realita. Hoci nie všetci sú takí – píšeme o tej horšej variante – ide o to, že keď sa niečo stane, tak bude mat poľovník pravdu !!! Nikomu nedokážete, že pes zver neštval !!!

Aj obyčajný poľovník má po celý rok napísané v povolenke, že môže strieľať na psov a mačky podľa znenia zákona . Hlavne sa na to orientujú po poľovnej sezóne, to je od januára do mája.

Je pravda, že väčšina poľovníkov si aspoň všíma ako vyzerá ten pes. Keď je špinavý, škaredý, tak je to na 100% pytliačiaci pes. Iné je, keď sa pes zatúla a zdesene behá po lese.

Veríme, že sme Vám aspoň trochu priblížili realitu, aj keď tú horšiu.

Záverom jedna dobrá rada. Psa radšej nepúšťajte v lese na voľno. Hlavne ak nie je na 110% nacvičená poslušnosť. Chytí čerstvú stopu zveri a zmizne Vám spod kontroly. Pre poľovníka je to škodná. A v období od začiatku marca do konca júla, kedy je v lese veľa mláďat, je to percento ešte vyššie.