POSTUPOVÝ KĽÚČ NA UNIVERSALSIEGER

  • Home
  • POSTUPOVÝ KĽÚČ NA UNIVERSALSIEGER
  • na Universalsieger postupuje prvých 6 pretekárov z kvalifikácie
  • spočítava sa súčet bodov z pretekov a z výstavy
  • potrebná vykonaná a zapísaná skúška IGP 3 v danom roku, minimálne 3x 70 bodov
  • RTG vyhodnotenie do stupňa C (vrátane)
  • minimálna známka z výstavy “D”