Letný výcvikový tábor talentovanej mládeže [Malý Lapáš 21.–28. 8. 2011]

  • Home
  • Letný výcvikový tábor talentovanej mládeže [Malý Lapáš 21.–28. 8. 2011]

Malý Lapáš 21.–28. 8. 2011

V dňoch 21.–28. 8. 2011 sa v areáli Ranč Nový Dvor „Z POLYTANU SK“ uskutočnil 12. ročník letného výcvikového tábora talentovanej mládeže. Zúčastnilo sa ho 23 mládežníkov z celého Slovenska. Som úprimne rád, že tradícia stretávania sa mladých nadšencov športovej kynológie na Slovensku pokračuje a ja môžem byť jedným z nich. Prežili sme tu pekné chvíle a odniesli sme si určite veľa príjemných spomienok a zážitkov. V prvom rade nesmierne poďakovanie patrí Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky, ktorý tento výcvikový týždeň v plnej miere finančne hradil a firme Z POLYTANU SK rodiny Tóthovcov, ktorí nám už po 12-ty rok poskytujú výborné logistické zabezpečenie. Zároveň si uvedomujem, že nie je jednoduché mať „na krku“ 23 detí, a preto by som chcel poďakovať našim inštruktorom Janke Kuckovej, Martinovi Barlíkovi ako figurantovi, Mgr.Martine Ružičkovej, Tonkovi a Janke Strasserovcom, Štefanovi Pongráczovi a vedúcemu tábora Mgr. Jurajovi Štaudingerovi. Zatiaľ čo mnohí z Vás ocenili tropické letné dni, ktoré bolo najlepšie tráviť niekde pri vode, my s našimi psíkmi sme pre vysoké teploty mohli trénovať len v skorých ranných hodinách a neskoršie večer. Ranné tréningy boli vedené medzi 7.00 hod. a 9.00 hod. a tie večerné až po 18.30 hod. Po tréningoch inštruktori zhodnotili našu prácu, vyzdvihli pozitíva a poukázali aj na nedostatky, ktoré bude treba v budúcnosti napraviť. Boli sme rozdelení do skupín, každú skupinu viedli jednotliví inštruktori, ktorí nám radili, pomáhali pri výcviku a odovzdávali nám cenné skúsenosti. Večer sa trénovali cviky obrán, pod vedením inštruktorov. Počas týždňa nás pri večerných tréningoch navštívili aj ďalší figuranti a to Dežko Mecner a Tomáš Holečka, ktorým chcem týmto poďakovať. Tento rok sa začalo aj výučbou mladých figurantov z radov nás, mládežníkov. Preberali sme jednak teoretické ako aj praktické formy a metódy figurovania. Vzhľadom na enormné letné horúčavy, kedy sme nemohli trénovať počas dňa, sme voľný čas využívali na rôzne iné aktivity. Pozornosť by som upriamil hlavne na výlet do bratislavskej ZOO a na návštevu policajnej stanice v Bratislave, kde sme sa mohli zoznámiť s prácou psovodov Mestskej polície Bratislava. V stredu nás navštívili veterinárni lekári, manželia Holovičovci, ktorí nám urobili prednášku na tému veterinárna starostlivosť a správna výživa psov. Za čo im aj v mene ostatných mládežníkov ďakujem. Nesmiem zabudnúť aj na ukážky členov Ranča DD z Nitry. V sobotu, pred ukončením tábora, nám naši organizátori pripravili súťaž, spojenú s výstavou psov a vedomostným testom. V teste sme museli preukázať svoje teoretické vedomosti z oblasti kynológie. V rámci preteku BVK, teda Branného viacboja kynológov, sme okrem streľby zo vzduchovky absolvovali prekonávanie prekážok, hod psovoda aportovacou činkou na cieľ a napríklad aj slalom so psom s tenisovou loptičkou na lyžici. Nebolo to vždy také jednoduché, ako by sa zdalo, ale bola to aj celkom zábava. Z mojej strany, ako účastníka tábora, hodnotím toto stretnutie veľmi pozitívne.

Ja osobne som strávil jeden krásny týždeň, počas ktorého som sa naučil veľa nového a užitočného. A som rád, že som stretol veľa mladých ľudí s rovnakou záľubou ako mám ja. Toto všetko mohlo fungovať aj vďaka sponzorom a to manželom Holovičovcom, firme Royal Canin a pánovi Tomášovi Medveďovi, za podporu výroby táborových tričiek. Chcem im tiež touto cestou poďakovať za seba a aj všetkých zúčastnených. Ešte raz všetkým ďakujem a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie v letnom tábore. Autor článku: Denis Soldán
Autor fotogalérie: Zuzana Sidó, Mgr. Martina Ružičková, Radka Štaudingerová

V dňoch od 21. 8. 2011 do 28. 8. 2011 sa konal tábor talentovanej mládeže SR ako inak na Lapáši u Janka Tótha na ranči Nový Dvor za čo mu patrí naša Veľká vďaka. Po minulé roky sa konanie tohto tábora sústredilo na mesiac júl, ale zo skúsenosti z počasím sme ho tento rok chceli preložiť na druhú polovicu augusta, aby sme sa vyhli tej strašnej horúčave, ale čuduj sa svete ona nás dostihla aj teraz. Po celý týždeň sme mali teploty vysoko prevyšujúce 30 stupňov, tak aj preto sme museli upraviť časy tréningov a súťaží podľa toho. Režim naplánoval vedúci tábora Juraj tak, aby sme prešli s deťmi ako fyzický tréning, tak aj kynologický či vedomostný tréning bez záťaže a ohrozenia zdravia úpalom. Nesmiem zabudnúť spomenúť všetkých vedúcich, ktorí sa svojim odborným vedením pričinili o hladký chod tábora a úspešnosť tréningov a to p. Janka Kucková, Janka a Tono Štrasserovi, Maťa Rúžičková, Štefan Pongrácz, nová posila z radov mládežníkov Zuzka Sidó a vedúci tábora Mgr. Juraj Štaudinger so svojou dcérou Radkou, ktorá po celý čas dohliadala na chod tábora. Režim ako som už spomínal bol upravený tak, aby sme spoločne s deťmi prešli nielen výcvik psa ako taký, ale aj malou mierou prispeli k ich kondície, rozvoju vedomostí a zručností rôznymi rozcvičkami, tréningami a súťažami ktoré spestrovali pobyt našich mládežníkov na tábore talentovanej mládeže. Po dlhšom období sa nám na tábore opäť vymenila ďalšia generácia mládežníkov a tak mnohí z nich sa nepoznali, alebo len formou internetu vedeli o sebe. Bolo pekné sledovať ako spolu začali vytvárať jednotný celok a začali tvoriť jeden team, ktorý má jeden hlavný cieľ a to byť úspešným a lepším kynológom. Po prvýkrát sme sa na tábore začali venovať aj inému odvetviu kynológie a to figurovaniu a preto bol na tábor pozvaný aj jeden mladý junák z radov mládežníkov, aby sme ho zdokonalili v tejto náročnej práci. Popri tom sa všetkým mládežníkom nielen chlapcom dostalo viac informácii a praktických ukážok o tejto práci, aby sme si zabezpečili nastupujúcu generáciu úspešných mladých figurantov. Prednášky a praktické ukážky som viedol ja Martin Barlík v spolupráci s vedúcim družstva Štefanom Pongráczom. Po celý týždeň až na malé výnimky mali mládežníci rannú rozcvičku, potom svoje sily sústredili na výcvik psa v poslušnosti a ovládateľnosti potom nasledovali raňajky, ktoré si deti pripravovali sami, potom nasledoval program a to buď vedomostný, alebo zručnostný. Na večer sa už všetci sústredili na výcvik obrán, ktoré sa začínali po večeri a končievali až hlboko po 22.00 h nakoľko bolo na čom pracovať. Celý týždeň sa niesol v znamení kvalitnej práce, kreativity, vedomostných či zručnostných aktivít a súťaživosti v duchu fair-play. Musím spomenúť aj ďalšých ktorí svojou mierou prispeli k zdáremu chodu tábora a to manželov Holovičových, ktorí nielen, že deťom spravili veterinárnu prednášku na tému parazity a výživa psa, ale aj prispeli vecnými darmi pre našich zverencov. Ďalej p. Dezider Mecner a p. Mgr. Tomáš Holečka, ktorí prišili a spravili našim mládežníkom tréningy obrán bez nároku na odmenu. Je toho veľa čo by sa dalo napísať o tohtoročnom tábore, ale nechcem popisovať všetko do detailov, tak už len spomeniem, že pre deti bol zorganizovaný výlet do Bratislavskej ZOO, ďalej sme všetkých mládežníkov prijali do cechu kynológov spôsobom našim vlastným, súťaž BVK a mnoho ďalšieho programu. Na záver by som však chcel poďakovať Mgr. Jurajovi Štaudingerovi, že aj napriek ťažkej dobe stále bojuje o tábor mládeže, ktorý stojí nie malé úsilie a finančné prostriedky, ďalej jednotlivým sponzorom, ktorí sú ochotní podporiť dobrú vec ako fy. PHARMACOPOLA, s. r. o, Občianske združenie RAPAX, jednotlivci ako Tomáš Medveď, Ing. Juraj Kotúč a I ng. Ľubomír Baník. Všetkým zo srdca veľmi pekne ďakujeme nakoľko naši mládežníci dostali krásne ceny a mali pobyt, na ktorý sa nezabúda. Figurant: Martin Barlík