Novinky

  • V súvislosti s pandémiou COVID-19 bude sekretariát až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Pre členov budú vyhradené úradné hodiny v stredu v čase 10,00 – 16,00 hod. Kontakt je čítajte viac
  • Tlačivá sú dostupné na stránke www.zsksr.sk v časti dokumenty. Dôkladne vyplnený zoznam členov na predpísanom tlačive s dokladom o úhrade zasielajte elektronicky na adresu: renata.suchno@gmail.com Členské na rok 2021 je čítajte viac
  • V záujme zachovania zdravia pracovníkov sekretariátu ZŠK SR a SÚCHNO je kancelária od 1.10.2020 pre klientov zatvorená. Prosíme kontaktovať sekretariát len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie. Ďakujeme za pochopenie čítajte viac
  • Aktualizácia NSP 2020 na stranách č. 39,40,71,76,77,80,89,92,95,103,104,106,107,109,110,112,128,141,154,156,162 NSP-5/2020Stiahnuť čítajte viac
  • Vážení chovatelia! Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli.  Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus čítajte viac
  • Konferencia ZŠK SR svojím rozhodnutím dňa 16.2.2020 prijala úpravu cenníka ZŠK SR Cenník ZŠK SR, platný od 17.2.2020 Členské50€Skúšky20€Mimoriadne skúšky70€Národný pracovný certifikát5€Medzinárodný pracovný certifikát10€Preukaz výcvikár + figurant6€Poštovné5€Preukaz ZŠK SR 0,2€Skúšobný poriadok7€ čítajte viac